ബന്ധപ്പെടുക

ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇന്ന്

സാധാരണ ദിവസങ്ങളിൽ പുലർച്ചെ 4.30 ന് മഹാദേവൻറെ നടതുറക്കും. ഉച്ചപ്പൂജയ്ക്കുശേഷം 11 മണിക്ക് നടയടക്കും വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് നടതുറന്ന് അത്താഴപൂജയ്ക്കുശേഷം 7.30 ന് നട അടയ്ക്കും

 

പൂജാ സമയം

സാധാരണ ദിവസങ്ങളിൽ പുലർച്ചെ 4.30 ന് മഹാദേവൻറെ നടതുറക്കും. ഉച്ചപ്പൂജയ്ക്കുശേഷം 11 മണിക്ക് നടയടക്കും വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് നടതുറന്ന് അത്താഴപൂജയ്ക്കുശേഷം 7.30 ന് നട അടയ്ക്കും

 

വലിയ കൂനംബയികുളം ,
ശ്രീ ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ്‌
വടക്കേവിള പി.ഓ,
കൊല്ലം - 691010
കേരള .
Ph: 0474 2726200,2726201

പേര് (*)

ഇ മെയിൽ (*)

ഫോണ്‍

വിഷയം (*)

സന്ദേശം